Më tepër Read More  

Analiza, pasqyrë të gjakut
Hemoglobin, Eritrocite, Trombovite, Leukocite

Hemoglobin, Eritrocite, Trombovite, Leukocite, MCV, MCH, MCHC, RDW,
Monocite, limfocite, granulocite si dhe helicobacter pylori.

VFV Medical - Laboratory

VFV Medical - Laboratory

Analiza, pasqyrë të gjakut

Më tepër Më tepër  

Pajisja laboratorike moderne na mundëson që shumicën
e analizave t'i kryejmë me sasi minimale gjaku

Pajisja laboratorike moderne na mundëson që shumicën
e analizave t'i kryejmë me sasi minimale gjaku

Mbi 600 shërbime laboratorike

Mbi 600 shërbime laboratorike

Laboratoria më modernë

VFV Medical
Laboratory

VFV Medical Laboratory bënë analiza në pasqyrë të gjakut

Hemoglobin, Eritrocite, Trombovite, Leukocite, MCV, MCH, MCHC, RDW, Monocite, Limfocite, Granulocite si dhe Helicobacter pylori.

Pajisja laboratorike moderne na mundëson që shumicën e analizave t'i kryejmë me sasi minimale gjaku

Departamentet

Analiza mikrobiologjike dhe biokimike

Pse të na zgjidhni ne

Cili janë specializimet tona

Blog

“VFV Laboratory”, testime falas për qytetarët

Nga e hëna në dispozicion të qytetarëve do të jetë Laboratori biokimik, mikrobiologjik dhe molekular “ VFV Medikal”…

“VFV Laboratory”, testime falas për qytetarët

Nga e hëna në dispozicion të qytetarëve do të jetë Laboratori biokimik, mikrobiologjik dhe molekular “ VFV Medikal”…

VFV Medikal organizon kontrolle laboratorike falas

Laboratoria “VFV Medikal” ka planifikuar që nesër të organizojë tre pika me qëllim të realizimit të analizave falas…

X