Услуги

Лабораторијата е основана во согласност со сите барања за контрола на квалитетот на лабораториската работа во однос на опремата, реагенсите и условите за работа засновани врз принципите на идеална лабораториска пракса.

 

 

 

X