Модерна технологија

Сертифицирани доктори и модерна технологија

Лабораторијата е основана во согласност со сите барања за контрола на квалитетот на лабораториската работа во однос на опремата, реагенсите и условите за работа засновани врз принципите на идеална лабораториска пракса

X