Успех во третманите

Заедно можеме да постигнеме повеќе

Лабораторијата е основана во согласност со сите барања за контрола на квалитетот на лабораториската работа во однос на опремата, реагенсите и условите за работа засновани врз принципите на идеална лабораториска пракса

X