Rreth nesh

VFV Medical - Laboratory

Ne jemi fokusuar në pesë komponentët e mëposhtëm për të siguruar funksionimin e suksesshëm të zinxhirit të laboratorëve VFV Medical në Maqedoni:

A - Pajisje të teknologjisë më të fundit.
B - Personel vazhdimisht i trajnuar.
C - Një game prej mbi 4000 testeve laboratorike të kryera në laboratorët tanë.
D - Fokusi dhe Kujdesi tek Pacientët.
E - Bashkëpunimi me rrjete laboratorike Ndërkombëtare

Laboratori VFV Medical furnizohet me paisjet e teknologjisë së fundit, i cili ka një experience të suksesshme prej më shumë se mbi 10 vitesh, si një ndër distributorët më të rëndësishëm në tregun publiko privat, kjo bën që të ketë investime të vazhdueshme në paisje dhe trajnim të vazhdueshëm të personelit.

Gjithashtu secila paisje në Laboratorin VFV Medical është e pajisur me një sistem rezervë, çka do të thot se testet kur janë të dyshimta kryhen me sisteme të ndryshme testimi, në mënyrë që të kemi besueshmeri maksimale të rezultateve.

Sistemi i integruar (Laboratory Information System) eDoctor, i siguron VFV Medical-it një avantazh të fortë në krahasim me konkurentët e tjerë në Maqedoni. Duke pasur të gjithë laboratorët të bashkuar në një sistem qëndror kompjuterik, të gjithë kampionet në rrjetin tonë laboratorik barkodohen, validimi online i rezultateve dhe dërgimin e tyre automatikisht me email – e gjithë kjo për të automatizuar proceset laboratorike dhe për të zvogeluar faktorin e gabimit njerëzor në minimum.

Me nje staf specialistë të dedikuar ne fushën e LABORATORIT VFV Medical ka burimet e mjaftueshme njerëzore për të mbuluar të gjitha fushat : Hemoglobin, Eritrocite, Trombovite, Leukocite, MCV, MCH, MCHC, RDW, Monocite, Limfocite, Granulocite si dhe Helicobacter pylori. etj.

Pacientët janë fokusi jonë kryesor. Ne kuadër të këtij qëndrimi VFV Medical ofron shërbimet laboratorike me shpejtësinë dhe cilësinë më të lartë. VFV Medical është I certifikuar me standartet ISO (Standart për menaxhimin e cilësisë) ISO (Standart për kompetencën laboratorike).
X