Teknologjia moderne

Hemoglobin, Eritrocite, Trombovite, Leukocite, MCV, MCH, MCHC, RDW, Monocite, limfocite, granulocite si dhe helicobacter pylori.

Laboratori u krijua në përputhje me të gjitha kërkesat për kontrollin e cilësisë së punës laboratorike në drejtim të pajisjeve, reagentëve dhe kushteve të punës bazuar në parimet e praktikës ideale laboratorike

X